DATASKYDDSBESKRIVNING

Denna dataskyddsbeskrivning redogör för hur Calliola Conference & Event Center hanterar personuppgifter och till dem hörande tilläggsinformation.

Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24§

 

1. Upprätthållare av registret

Talent Adventure Oy / Calliola Conference & Event Center (FO-nummer: 1600843-7)

Rågövägen 315, 10710 Snappertuna

Tel. 0201 600 888

 

2. Kontaktperson i ärenden gällande registret

Anne Jaranka

Tel. 0201 600 888

anne.jaranka@calliola.com

 

3. Registrets namn

Talent Adventure, Calliola marknadsföringsregister

 

4. Målet med hanteringen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagens paragraf 8 för att upprätthålla en kontakt med kunderna, sakligt sköta kundrelationer, utveckling och analys, information till kunderna, marknadsföring samt planering av företagsverksamheten.

Personuppgifter som ingår i registret kan användas på sådant sätt som den ifrågavarande lagen tillåter, för Calliolas direktreklam eller övrig direktmarknadsföring, för åsikts- eller marknadsundersökning eller för andra till dessa kategorier hörande adressförsändelser.

 

5. Registrets uppgiftsinnehåll

Personuppgifter: namn, kön, e-post adress, gatuadress, telefonnummer, övriga kontaktuppgifter

Uppgifter för kundrelationen eller annan saklig kontakt, såsom

 • identifikationsuppgifter för användandet av tjänster (t.ex. kundnummer)

 • kundrelationens starttidpunkt

 • information om köp gjorda som identifierad kund

 • användandet av tjänster (t.ex. beställandet av nyhetsbrev)

 • förmåner och kampanjer samt användandet av dem, riktade till dem som registrerat sig

 • information som berör fakturering och inkasso

 • intresseområden samt andra uppgifter som givits av de registrerade

 • kontakt och kommunikation för saklig kontakt till kundkretsen

 • direktmarknadsföringslov och -förbud

 

6. Principer gällande skydd av registret

Databaser, där registrets information sparas, är skyddade med brandmur, lösenord och med andra tekniska metoder. Databaserna och deras säkerhetskopior förvaras i låsta utrymmen. Dokument, innehållande information ur registret som behandlas manuellt, förvaras också i låsta utrymmen dit obehöriga inte har tillträde. Calliola ser till att endast de anställda som behöver uppgifterna ur registret för att sköta sitt arbete har tillgång till uppgifterna.

 

7. Granskningsrätt

De registrerade har rätt att granska vilka uppgifter som sparats om dem i registret. Granskningsbegäran skall skickas skriftligen, underskriven, till personen som ansvarar för register ärenden (kontaktuppgifter ovan).

 

8. Rätt att kräva rättelser i registrets uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga uppgifter om personen skall rättas. Begäran riktas till personen som ansvarar för register ärenden (kontaktuppgifter ovan).

 

9. Övriga rättigheter som berör behandlandet av personuppgifter

Den registrerade har rätt att neka till användandet av personuppgifterna i marknadsföringssyfte. Begäran riktas till personen som ansvarar för register ärenden (kontaktuppgifter ovan).

TA KONTAKT

Calliola – Vid havet i Raseborg

Rågövägen 315, 10710 Snappertuna.

Tel. +358 201 600 888 / försäljning

Tel. +358 400 163 632 / Calliola

e-post: calliola@calliola.com

© 2017 Calliola

 • Grey Google Places Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Pinterest Icon
ToimistoSissit_suosittelee_banneri_valko
BicycleFriendly_Finland_valkoinen.png